Våren 2009

Utstillinger

17.01-21.02
Bjørn O. K. Langeland, maleri
28.02-18.04 Sølvi Hurlen, skulpturell keramikk
25.04-06.06 Gabrielle Kielland, bilder
13.06-29.08 Kristine Jacobsen, bilder

Tur – galleribesøk

10.02 - kl. 19.00 Lysbildeforedrag med Holger Koefoed
”Den besværlige samtidskunsten” i Galleriet
03.03 Årsmøte med lysbildeforedrag med Jean-Louis Tarrou om Halvdan Ljøsne.
21.03 - kl. 11.00-14.00 Malerkurs for barn, temaet er Monet.
15.04 -  kl. 17.00
kr. 50,- pr. person.
Gallerirunde til Henie-Onstad Kunstsenter.
Det er Håkon Blekens spennende kunst vi får en guidet omvisning av...
14.06 Årets vårtur er bestemt til 14. juni og går til Larvik. Det blir omvisning på herregården , Colin Archers hus og til  kunstnerverksteder. Avreise kl. 09.00 fra Asker stasjon med buss. Tilbake i Asker ca. kl. 19.00. Mer informasjon senere.