Våren 2010

Utstillinger

16.01 - 13.02 Gunhild Vegge & Lasse Kolsrud, tresnitt, grafikk
20.02 - 20.03 Mia Gjerdrum Helgesen, maleri
24.03 - 17.04
Jøran Flo, grafikk/maleri/skulptur     NB.! åpningstidspunkt endret !
24.04 - 22.05 Akershus Kunstsenters vandreutstilling.  Samuel Olou, skulptur
29.05 - 14.08 Minneutstilling over Sigmund Lystrup, maleri, grafikk, materialbilder

Møter,foredrag m.m.

3 mars
Årsmøte, foredrag av Bjørn Carslen, ”Fargen og billedflaten”
3 juni Foredrag av Dag Kullerud om Sigmund Lystrup.
Musikalsk innslag av Geirr Lystrup.  Et samarbeid med Asker bibliotek.
11 - 13 juni Sommertur for Asker Kunstforenings medlemmer til Valdres